Kweek van Victoriabaars

Sinds ca. 10 jaar worden er ook diverse projecten ondernomen om Victoriabaars te kweken in drijvende netten in het Victoriameer, om zodoende de achteruitlopende ‘wilde’ bestanden via aquacultuur te kunnen ‘aanvullen’ c.q. te ontzien.

Victoriabaars kweek