Wat is correct: sliptong of slibtong?

Er heerst nogal eens onduidelijkheid over de juiste benaming van de kleine tong:
met een b of met een p? 

Tot in de jaren ’90 werd ondermaatse tong aangeduid als ‘slibtong’, omdat deze zich voornamelijk in het slib zou verschuilen.

Volgens het naslagwerk ‘Onze Taal’ is de juiste schrijfwijze echter ‘sliptong’.

Het woord sliptong is vermoedelijk verwant met de werkwoorden slippen of slepen. Een sliptong is zo klein dat hij gemakkelijk door de mazen van het net slipt; sliptongen worden gevangen met een sleepnet.

slibtong sliptong