Mowi steunt projecten om wilde zalmbestanden te versterken

Mowi zet haar zalmkweekexpertise en  - faciliteiten ook in ten bate van het versterken van wilde zalmbestanden, bijvoorbeeld in Schotland en Noorwegen.

Mowi Schotland helpt een speciale wilde zalm-hatchery in Fort William met het produceren van ‘fry’ (jonge visjes die net zelfstandig gaan eten) en ‘smolt’ (jonge vissen die, als ze ca. 1 jaar oud zijn, klaar zijn om naar zee te gaan), die worden gebruikt om uit te zetten in de lokale rivier de Lochy en op die manier het wilde zalmbestand daar op een hoger peil te brengen. De steun van Mowi aan dit project is zowel financieel als materieel: gebruikte apparatuur en materialen werden gerecycled zodat ze bij deze hatchery ingezet kunnen worden.

Ook biedt Mowi expertise en advies wat betreft het opkweken van vis aan het personeel van de hatchery.

Wilde zalm

Ook in Schotland neemt Mowi – in samenwerking met diverse andere bedrijven en organisaties – deel aan een project om additionele hoeveelheden jonge visjes te kweken om uit te zetten in de bovenloop van de rivier de Garry, zodat er in deze rivier weer een wilde zalmpopulatie wordt opgebouwd die zichzelf op peil kan houden.

Map Vosso rivier

In Noorwegen werkt Mowi mee aan een programma om het wilde zalmbestand in de Vosso rivier – een van Noorwegen’s langste en sterkst stromende rivieren – verder te vergroten.

De zalm van Mowi – de mowi-bloedlijn – is oorspronkelijk afkomstig uit deze Vosso rivier. ToenMowi – nu bijna 50 jaar geleden – met zalmkweekactiviteiten begon, selecteerden ze hiervoor zalm uit de Vosso rivier, omdat dit de sterkste en de grootste zalmen waren in Noorwegen.

De zalm uit de Vosso rivier moet namelijk een zeer lange afstand en een groot hoogteverschil overbruggen om – vanuit de zee – terug te keren naar zijn geboortegebied in deze rivier.

Als je als zalm tegen zulke uitdagingen bent opgewassen, moet je wel heel gezond, groot en sterk zijn. En dat is precies de reden dat Mowi de Vosso zalm uitkoos om mee te gaan kweken. Door voor de kweek steeds eitjes en sperma te gebruiken van de beste en gezondste exemplaren, is de mowizalm door de jaren heen telkens beter, gezonder en sterker geworden.

Mowi zalm