PLANET

Duurzaam energiebeheer

Mowi Belgium volgt de doelstellingen van de Mowi groep in een actieplan om de totale broeikasgasemissie met 35% tegen 2030 en 72% tegen 2050 te verminderen.
Voor Mowi Belgium houdt dit in:

 • Reductieprogramma voor elektriciteitsverbruik door LED verlichting
 • Installatie luchtgordijnen op alle toegangen van de diepvriescel
 • Toepassing van geavanceerde tools voor een efficiëntere productieplanning
 • Energie-audits op bv. koelinstallaties
 • Compressed air control: actieve detectie van eventuele lekken in het persluchtsysteem van de site
 • Implementatie van energie-monitoring
   

Duurzaam waterbeheer

Mowi Belgium streeft naar een duurzaam waterbeheer.
Enkele voorbeelden van acties zijn:

 • Evenwichtig gebruik van boorputwater en leidingwater
 • Filteren van afvalwater op ontgraatlijn en recuperatie na dooien van gebruikt ijs
 • Onderzoek tot recuperatie van water van portioneermachines
 • Onderzoek naar een methodiek om visafval te verwijderen uit het gebruikt ijs
 • Opstart onderzoek naar waterzuiveringsinstallatie (biologisch, fysico-chemisch)
 • Gebruik van hemelwater voor sanitaire voorzieningen
 • Gesloten koelcircuits op MAP-verpakkingsmachines, met actieve recuperatie van de vrijgekomen calorieën
   

Afvalreductie

Bij Mowi hebben we een bedrijfsbeleid ontwikkeld voor het beheer van alle afvalstromen. Ons beleid is gericht op alles wat apart gesorteerd kan worden ook zo te organiseren en altijd met het oog op circulariteit. Bij Mowi moedigt initiatieven van werknemers en de gemeenschap aan om plastic afval en zwerfvuil uit het milieu te verwijderen. Vanaf 2018 organiseert Mowi jaarlijks de Global Cleanup Day waaraan collega’s wereldwijd deelnemen en hun omgeving ontdoen van plastic en ander zwerfvuil. Mowi Belgium heeft een eigen afvalreductieprogramma zowel voor verpakkingen als grondstoffen.
Dit omvat onder meer:

 • Gebruik van herbruikbare bekers i.p.v. plastic wegwerpbekers
 • Gewichtsreductie van de MAP-schalen: 20% sinds 2015, resulterend in een besparing van 126 ton plastic per jaar, gevolgd door een tweede reductie sinds 2018 die een jaarlijkse besparing van nog eens 96 ton plastic oplevert.
 • Maximaal gebruik van herbruikbare secundaire verpakking
 • Volledige recuperatie van alle EPS-afval
 • Recycleerbare en milieuvriendelijke verpakkingen:
  • Volledig recycleerbaar karton
  • Kleiner formaat verpakking, minder afval
  • Duurzaam alternatief voor plastic en polystyreen kratten
 • Aparte sortering van de etiketdragers
 • Onderzoek naar aparte sortering van besmeurde plastics met reductie van restafval met 30%
 • Vermindering van restafval tot 25kg/ton geproduceerd product in 2021 (38kg/ton in 2016)
 • Volledige recuperatie van organisch afval en duurzame valorisatie van alle restproducten van de visverwerking
 • Ontwikkeling van innovatieve producten met grondstofafval met focus op circulariteit

Emissiebeleid

 • Voldoen aan streng gecontroleerde lozingsnormen
 • Actieve inspanningen om de kunstlichtemissie te minimaliseren
 • Maximale extractie van organisch materiaal door filtering van ons afvalwater

Transportbeleid

 • Keuze voor een logistiek platform die de stromen van diverse producenten combineren
 • Actief beleid tegen lege trucks op de weg