PEOPLE

Veilig en betekenisvol werk

De belangrijkste waarde van onze onderneming wordt gevormd door onze mensen. Daarom hechten wij veel belang aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en investeren wij voortdurend in vorming en ontwikkeling en in alle middelen die noodzakelijk zijn voor een veilige en leefbare werkomgeving. Zo zorgen wij voor veilig en betekenisvol werk.

 • Mensura welzijnsaudit: audit van de Codex Wet Welzijn op het werk door een onafhankelijke, externe partij als basis voor een nieuw Globaal Preventie Plan
 • In het kader van CAO104 hebben wij met de sociale partners een beleid onderschreven dat gericht is op flexibel en werkbaar werk
 • Een actief CPBW houdt als intern controleorgaan toezicht op ons beleid
 • Binnen Mowi is er een policy “diversiteit en inclusie” waarbij het bedrijf ervoor wil zorgen dat elke medewerker aanvaard wordt zoals hij of zij is en gelijke kansen krijgt; Mowi beschouwt diversiteit als verrijking
 • Wij onderschrijven de waarden van het Business Social Compliance Initiative (BSCI); aantoonbare sociale verantwoordelijkheid is dan ook een belangrijke eis die wij stellen aan onze leveranciers
 • Mowi Belgium streeft een zo goed mogelijk communicatiebeleid na
 • Alle medewerkers en externe partners dienen Mowi’s Code of Conduct te volgen om ethisch handelen te garanderen
 • Mowi Belgium onderneemt “Community Engagement”-activiteiten zoals samenwerking met voedselbanken en met maatwerkbedrijven waardoor het maatschappelijke organisaties wil ondersteunen om de kwaliteit van leven te verbeteren
 • Mowi Belgium biedt interne en externe opleidingen aan aan hun personeel, alsook aangepast opleidingen voor anderstaligen    
 • Participatieve aanpak van alle verbeteringsprojecten met een doorgedreven stakeholderanalyse
 • Optimalisatie projecten voor de verbetering van ergonomie
 • Fietslease
 • Optimalisatie van onthaalbeleid met jobcoaching en Extented Reality