Julie Ciers

Staking IJslandse visserij houdt aan

De in december begonnen staking van de IJslandse vissers houdt nog altijd aan, met grote impact op de aanvoer van verse vis.

Sinds november lopen binnen de IJslandse visserijsector erg moeilijke onderhandelingen omtrent de verloning en arbeidsvoorwaarden. Na het afspringen van deze onderhandelingen midden december is het grootste deel van de visserij in staking. De onderhandelingen tussen industrie en vissers hebben tot nu toe niet geleid tot een oplossing.

Deze situatie heeft grote invloed op de aanvoer van verse vis in Europa, zoals reeds in de pers werd aangehaald. De aanvoer uit IJsland bepaalt voor een groot deel het aanbod. Het wegvallen van deze bron van verse vis zorgt voor een tekort en sterk gestegen prijzen.
Helaas bieden de lopende gesprekken tussen industrie en vissers momenteel niet onmiddellijk perspectief op een snel akkoord. Voorlopig wordt ook vanuit de IJslandse overheid geen initiatief verwacht.