Kayleigh Segaert

Samen ondernemen voor een duurzame toekomst

Op 21 juni mochten Factory manager Wouter Van Thuyne en Health, Safety and Environment Manager Jeroen Adam de intentieverklaring voor het "Voka Charter Duurzaam Ondernemen" (VCDO) ontvangen.

Hiermee zet ons bedrijf een nieuwe stap richting een nog duurzamere beleidsvoering.

We verklaren hierin dat we binnen het jaar minimaal 10 duurzame acties zullen uitvoeren rond de 10 thema's van het VCDO en de 17 ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Dankzij het engagement van alle medewerkers geloven we er sterk in dat we deze doelstelling zullen halen. Inmiddels hebben we al een actieplan opgesteld voor het eerste jaar (2018-2019) en wordt er al gewerkt aan de uitvoering daarvan.

VCDO Intentieverklaring