Julie Ciers

Noorse zalm is veilig

In 2016 onderzocht het Noorse Instituut voor Voedings- en Seafood-onderzoek (NIFES) ruim 13.000 kweekvissen – waarvan 90% zalm – en de conclusie van dit omvangrijke onderzoek is dat Noorse kweekvis veilig gegeten kan worden.

Ieder jaar onderzoekt het NIFES kweekvis in opdracht van de Noorse Voedselveiligheidsautoriteit. Deze monitoring vindt plaats om zeker te stellen dat de vis geen ongewenste substanties bevat in onveilige hoeveelheden, en dus veilig is om te eten. Dit controlesysteem is in overeenstemming met het beleid van de Europese Unie.

Naast zalm werden o.a. ook gekweekte regenboogforel, heilbot en tarbot onderzocht.

Kweekvis wordt steeds schoner

De vis werd getest op de aanwezigheid van z.g. persistente organische verontreinigingen (POP’s)  zoals dioxine en dioxine-achtige PCB’s, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De gevonden concentraties lagen niet alleen onder de door de EU vastgestelde grenswaarden, ze waren ook beduidend lager dan in het verleden. NIFES onderzoekster Rita Hannisdal: “We zien dat de concentraties van verontreinigingen significant gedaald zijn in de laatste 10-15 jaar. Dit is vooral te danken aan de afname van de hoeveelheid mariene bestanddelen (vismeel en visolie) ten gunste van plantaardige ingrediënten (zoals tarwe, maïs en soja) in het visvoer.”

Kweekzalm is schoner dan wilde zalm

In tegenstelling tot de ‘griezelverhalen’ dat kweekvis gevaarlijk zou zijn, geeft Rita Hannisdal aan dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat er juist minder verontreinigingen in gekweekte zalm zitten dan in wilde zalm. Zowel in wilde als in gekweekte zalm zijn de concentraties hiervan duidelijk onder de wettelijke grenswaarden, dus beide zijn veilig om te eten.