Julie Ciers

Nieuwe uitgave van het Marine Harvest Salmon Farming Industry Handbook

De 2018 editie van dit handboek geeft de lezer een uitgebreid en diepgaand inzicht in alle aspecten van de zalmkweeksector: de productie van zalm en zalmvoer wordt uitgebreid belicht, maar ook de positie van zalm in de wereldwijde markt van vis en seafood en de ontwikkeling van vraag en aanbod komen aan bod.

Zalm wordt in de bredere context geplaatst van het wereldwijde aanbod van vis en seafood, en van de totale eiwitconsumptie. Ook wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste producenten van zalm.

Hieronder een selectie van enkele markante gegevens uit het handboek 2018:

  • Ca. 73% van het totale wereldwijde zalmaanbod is afkomstig van kweek.
  • Slechts 5% van al het eiwit dat wij mensen wereldwijd consumeren, komt uit de zeeën en oceanen – terwijl 70% van onze planeet uit water bestaat.
  • Er wordt ca. 2 miljoen ton Atlantische zalm gekweekt; ook al is zalm de populairste vissoort, dit steekt toch nog ‘mager’ af tegen de productie van varkensvlees, kip en rundvlees met resp. 118, 118 en 70 miljoen ton.
  • Volgens een door de Wereldbank opgesteld scenario zal in 2030 zo’n 62% van de wereldwijde visconsumptie afkomstig zijn van aquacultuur.
  • Binnen de totale aanvoer van vis en seafood vertegenwoordigt zalm een aandeel van 4,2% - ook al is de productie van Atlantische zalm sinds 1990 met 800% toegenomen.
  • Tussen 2004 en 2017 is het kweekvolume Atlantische zalm bijna verdubbeld (stijging van 91%); in geld uitgedrukt is de markt in 2017 echter wel 4,4 keer zo groot als in 2004.
  • De kosten van het voer vormen de grootste kostenpost bij de kweek van zalm, met een aandeel van 32 tot 43% van de totale productiekosten.
  • In 1990 bestond zalmvoer nog voor meer dan 80% uit vismeel en visolie; in 2017 bestond het zalmvoer in Noorwegen nog maar voor 22% uit deze ingrediënten, dankzij enorme inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
  • Europa en Noord-Amerika zijn veruit de grootste afzetmarkten voor zalm, maar Brazilië en Azië zijn de markten die de laatste 10 jaar de grootste groei hebben laten zien: zij zijn de laatste 10 jaar met resp. gemiddeld 9% en 8% per jaar gegroeid.
  • In Europa vindt ca. 70% van de Atlantische zalm zijn weg naar de consument via het retailkanaal; ook wordt ca. 70% van de Atlantische zalm als verse zalm verkocht.
Salmon industry handbook

Wilt u meer weten? U kunt het complete Salmon Farming Industry Handbook 2018 hier downloaden (PDF).

Heeft u na al dit lezen over zalm trek gekregen in een lekker bordje zalm? Dan hebben we hier een aantal lekkere recepten voor u. Ons assortiment van meer dan 80 verschillende zalmproducten (vers, diepvries, gerookt) vindt u hier