Julie Ciers

Nieuw rapport bevestigt: Kweekzalm kost het milieu minder dan vlees en kip

Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door RIAS Inc. – een gespecialiseerde Canadese onderzoeks- en consultancy-organisatie – wijst uit dat Life Cycle Analyse  (LCA) aantoont dat gekweekte zalm het milieu 24% minder belast dan kip, en dat rundvlees 500% meer milieukosten met zich meebrengt dan gekweekte zalm.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de British Columbia Salmon Farmers Association (BCSFA), de vereniging van Canadese zalmkwekerijen in British Columbia, aan de westkust van Canada waar de zalmkweek is geconcentreerd.

“Gezondheidsdeskundigen zijn het erover eens dat zalm veruit de gezondste keuze is voor de mens wat betreft eiwit in de voeding; dit onderzoek laat zien dat het ook het gezondste eiwit is voor onze planeet,” zegt Jeremy Dunn, directeur van de BCSFA.

De Canadese kwekers van Atlantische zalm hebben zich – net als Marine Harvest – geëngageerd om in 2020 al hun zalmfarms ASC-gecertificeerd te hebben.

 

Een paar ‘highlights’ van de onderzoeksresultaten:

  • Gekweekte zalm geeft minder uitstoot van broeikasgas dan alle andere commercieel geproduceerde landbouwhuisdieren.
  • Voor het kweken van zalm wordt minder water gebruikt dan bij andere veeteelten.
  • Meer dan 90% van het totale energieverbruik voor het kweken van zalm komt voor rekening van de productie van het voer. Het onderzoek geeft aan dat kweekzalm minder energieverbruik veroorzaakt dan rundvlees.
  • De productie van zalm legt veel minder beslag op land dan de productie van vlees en kip. Meer dan 90% van het gebruik van land voor kweekzalm is toe te schrijven aan de productie van ingrediënten voor het voer.
  • Het kweken van zalm leidt tot minder eutrofiëring (voedselrijker worden van het milieu) dan de productie van rundvlees.
  • Zalm is beduidend efficiënter dan vlees en kip wat betreft het omzetten van voer in lichaamsgewicht: de Feed Conversion Ratio (FCR) – de hoeveelheid voer die nodig is voor het produceren van 1 kg lichaamsgewicht – is bij kweekzalm gemiddeld 1,2. Bij kip is dit 1,7-1,9; bij varkens 2,8-2,9 en bij runderen 6,1-9,1.

“De toekomst ligt in de oceaan – net onder de oppervlakte” – Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest

Oceaan Noorwegen zalmkweek

De onderzoekers hebben in eerste instantie met de gegevens van de in British Columbia gekweekte zalm gewerkt, maar deze ook vergeleken met die van Noorse zalm. Noorse zalm en Canadese zalm blijken vergelijkbare scores te hebben.
Wilt u meer weten, het complete onderzoeksrapport vindt u hier.

Vaker zalm op het menu zetten is dus niet alleen goed voor uw gezondheid en erg lekker, maar ook een goede keuze als het om de ‘ecologische voetafdruk’ gaat. Inspiratie nodig? Klik hier voor lekkere recepten met zalm.