Kayleigh Segaert

Naamswijziging Marine Harvest Pieters naar Mowi Belgium

Medio november jl. kondigde Marine Harvest aan een merkstrategie te zullen lanceren en de naam van het bedrijf te willen wijzigen in Mowi.

Inmiddels werd de voorgestelde naamswijziging op 4 december 2018 goedgekeurd door de aandeelhouders in een buitengewone Algemene Vergadering. Dit betekent dat de naam van Marine Harvest ASA per 1 januari 2019 gewijzigd is in Mowi ASA.

Als gevolg daarvan, worden de namen van de dochterbedrijven van Mowi ASA eveneens gewijzigd. De naam van Marine Harvest Pieters NV is op 21 januari 2019 gewijzigd in Mowi Belgium NV.

Alle overige bedrijfsgegevens blijven ongewijzigd.

Voor vragen in verband met deze naamswijziging kunt u steeds contact opnemen met uw vertegenwoordiger.