Pauline Verstraeten

Mowi op de eerste plaats van meest duurzame eiwittenproducenten ter wereld

Deze week werd de 2019 Coller FAIRR Index van de eiwittenproducenten gepubliceerd. Dit klassement of “top 60” analyseert wereldwijd de 60 grootste beursgenoteerde producenten van dierlijke eiwitten (vlees, zuivel en aquacultuur) voor menselijke consumptie. Het combineert  in deze analyse negen milieu-, sociale- en bestuurlijke risico factoren met de UNO duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Dit klassement is de enige vergelijking ter wereld wat dierlijke eiwitten producenten betreft. Het legt de kritieke punten bloot en vermeldt ‘best practices’ in de sector. De negen risico- en opportuniteitenfactoren die door het klassement worden beoordeeld, zijn:

 1. Voedselveiligheid (voedselveiligheid, terugroepacties en blokkades)
 2. Verspilling en vervuiling  (dumpen van verlieswater, beheer van voedingsstoffen, beheer van reststoffen)
 3. Arbeidsvoorwaarden (mensenrechten, databeheer van accidenten en incidenten, goede werkomstandigheden, vrijheid van vereniging, veilige arbeidsvoorwaarden)
 4. Water schaarste  (schaarste in de middelen, kweek van dieren en voeding)
 5. Antibiotica (politiek en databeheer)
 6. Broeikas gas uitstoot  (scope 1 & 2 doelstelling, scope 3 doelstelling, kwaliteit van de inventaris van broeikas gas uitstoten, de mate van performante uitstoot)
 7. Duurzame proteïnen  (diversificatie voor alternatieven)
 8. Dierenwelzijn (welzijn politiek, auditen en verzekering, vrijheidsbeperking, zeedieren welzijn)
 9. Ontbossing en verlies biodiversiteit (ontbossing/conversie, engagement van leveranciers, certificatie van water, voeding en conversie ratio’s, ziekte uitbraken, impact op ecosysteem)

Mowi werkte nauw samen met de beoordelende instanties. Alf-Helge Aarskog, CEO van Mowi, reageerde als volgt op deze eerste plaats:

“Het is een fantastische prestatie dat Mowi als beste eiwittenproducent ter wereld wordt beoordeeld. Het is het mooiste bewijs dat onze sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid op elk niveau deel geïntegreerd zijn in onze dagdagelijkse activiteiten en cultuur. We zullen onze inspanningen om continu te verbeteren verder zetten en ‘de blauwe revolutie leiden’”.

De winst was gebaseerd op enkele uitzonderlijke realisaties:

 • We werden erkend als één van de weinige organisaties die een wetenschappelijke benadering voor onze doelstelling op vlak van broeikasgas – uitstoot hanteert   
 • In het domein van dierenwelzijn werden onze inspanningen en certificatie in Schotland als unieke realisatie erkend
 • Onze kennis en ervaring bij het bestrijden van zeeluizen werden eveneens als een voorbeeld voor de sector ingeschat

Catarina Martins, hoofd duurzaamheid van de Mowi groep, reageerde enthousiast: “Dit is een grote erkenning voor het werk van elke dag en ons continu streven om onze voetafdruk te verminderen en onze manier van werken te verbeteren.”