Hilde Dewachtere

Marktsituatie visaanvoer

Sedert onze laatste communicatie van midden maart 2022 rond de uitzonderlijke marktsituatie, willen we u op de hoogte brengen van de uitdagingen waar we nog steeds mee geconfronteerd worden. Zoals we allemaal merken is de marktsituatie die we eerder beschreven verre van genormaliseerd.

Aanvoer van witvis

Vele soorten witvis, zoals o.a. kabeljauw, Alaska pollak, hoki en Japanse schar worden in China verwerkt. Door de zeer strenge aanpak van de coronapandemie in China, met tot voor kort een lockdown in de regio Xingdao – waar de meeste witvis wordt verwerkt – is er nog altijd sprake van capaciteitsverlies, een tekort aan arbeidskrachten en daardoor overvolle orderboeken en verwerkingsachterstanden. Hierdoor wordt de aanvoer ernstig verstoord.

Ook diverse andere factoren beïnvloeden de aanvoer van witvis. Naast de oorlog in Oekraïne en de moeilijke handelsrelatie voor witvis van Russische oorsprong, is er ook minder visvangst door de hoge dieselkosten. Bovendien worden alle kabeljauwquota in de verschillende vangstregio’s verminderd.

Vraag en aanbod zalm

De Atlantische zalm blijft op een hoog prijsniveau verkocht worden; een duidelijk teken dat de beschikbare productiecapaciteit de toename van de wereldwijde vraag niet kan volgen.

Invloed van kostenstijgingen

Naast bovengenoemde factoren stuwen ook de stijgende energie- en logistieke kosten, alsook de sterke dollar de prijzen verder op. Vele visproducenten waarschuwen ons dat we van onze verwachtingen naar een vaste prijs voor langere termijn moeten afstappen. Niet alleen voor verse vis, maar ook voor diepvries vis wordt meer en meer een “dagprijs” voorgesteld. Met het beperkte visaanbod zou er geen ruimte meer zijn voor volumecontracten.

Dit alles stelt ons opnieuw voor een situatie van overmacht. Het blijft onmogelijk continuïteit in aanbod te garanderen, laat staan een vaste prijs voor een langere termijn. We houden u op de hoogte van de situatie en zullen met u contact opnemen om dit verder te bespreken.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking in deze uitzonderlijke omstandigheden. Mocht u een verdere toelichting wensen, aarzel dan niet om ons te contacteren.