Kayleigh Segaert

GSSI-erkenning met hoge score voor de ASC zalmstandaard

De ASC standaard voor verantwoorde zalmkweek heeft op 17 september jl. formeel de erkenning gekregen van het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), met een hogere score dan enig ander certificeringsschema voor aquacultuur.

Over GSSI
Het Global Sustainable Seafood Initiative is een wereldwijd, publiek-privaat samenwerkingsverband van meer dan 80 bedrijven (uit alle schakels van de seafood keten: van vissers en producenten tot retailers), NGO’s en (inter-)gouvernementele organisaties, inclusief de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties), die samen werken aan duurzamere vis en seafood voor iedereen. De missie van GSSI is te zorgen voor vertrouwen in de aanvoer en promotie van gecertificeerde vis en seafood, en tevens verbeteringen in certificeringsschema’s voor vis en seafood te bewerkstelligen.

De erkenning door GSSI toont aan dat de ASC zalmstandaard voldoet aan alle essentiële onderdelen van de GSSI benchmark-criteria. Bovendien behaalde de ASC standaard nog eens 52 ‘aanvullende componenten’: dat is meer dan welke andere aquacultuur certificeringsstandaard dan ook, en laat zien dat de ASC standaard veel verder gaat dan de GSSI criteria. ASC is ook de enige wereldwijde aquacultuur standaard die de beoordeling ‘Goed alternatief’ heeft gekregen van het Seafood Watch programma van het Monterey Bay Aquarium in Californië.

Wat moeten zalmproducenten doen om een ASC certificaat te behalen?
De ASC zalmstandaard eist van zalmproducenten dat zij aantoonbaar verantwoord te werk gaan, om hun impact op water, natuur en milieu te minimaliseren en goed om te gaan met hun medewerkers en de omwonenden van hun kwekerijen. ASC certificering vereist een zeer hoge graad van transparantie en traceerbaarheid. De (jaarlijkse) audits van kwekerijen tegen de ASC standaard worden uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties, die bepalen of zij aan de eisen van de standaard voldoen en zo in aanmerking komen voor het ASC certificaat. De rapporten van de certificeringsaudits zijn openbaar: iedereen kan deze inzien op de website van ASC.

De erkenning door GSSI onderstreept nog eens dat de ASC zalmstandaard een sterke en geloofwaardige standaard is.

ASC gecertificeerde zalmkwekerijen: wereldwijd en bij Marine Harvest
Sinds het beschikbaar komen van de ASC zalmstandaard in 2012 is het aantal gecertificeerde zalmkwekerijen gestaag gegroeid: tot nu toe zijn er 240 zalmkwekerijen met een ASC-certificaat.

Marine Harvest heeft momenteel 72 ASC gecertificeerde kwekerijen; dat is één derde van het totale aantal gecertificeerde kwekerijen van Atlantische zalm. Hiermee loopt Marine Harvest – met een aandeel van ca. 20% in de wereldwijde zalmkweek – duidelijk voorop.

Over de GSSI ‘Benchmark Tool’
Voor de beoordeling van certificeringsschema’s gebruikt GSSI hun ‘Global Benchmark Tool’, die is gestoeld op de FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries en andere FAO richtlijnen. Deze GSSI Tool verschaft duidelijkheid over en transparantie in de certificering van vis en seafood, door robuuste en geloofwaardige certificeringsschema’s erkenning te geven en deze schema’s te ondersteunen door mogelijke verbeteringspunten te signaleren. Om door GSSI erkend te kunnen worden, moeten certificeringsschema’s een benchmark proces van zeven stappen doorlopen. Dit proces staat onder leiding van experts en omvat een onafhankelijke, onpartijdige, transparante beoordeling op basis van het ‘Benchmark Framework’. Ieder seafood certificeringsschema kan zich aanmelden voor dit beoordelingsproces.