Kayleigh Segaert

Groene elektriciteit voor Mowi Belgium

Klimaatverandering is één van de belangrijkste en meest urgente issues waarmee de wereld geconfronteerd wordt.

In ‘The Blue Revolution Plan’, de duurzaamheidsstrategie van de Mowi Groep, zijn Science-Based targets vastgesteld voor het terugdringen van onze broeikasgasemissies om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze reductiedoelstellingen gelden voor zowel scope 1, 2 en 3 emissies (zie figuur hieronder) en luiden als volgt:

Reductie van Mowi’s broeikasgasemissies met 35% tegen 2030, en met 72% tegen 2050.

Garanties van Oorsprong

Eén van de maatregelen die we nemen om deze doelstellingen te bereiken is het gradueel vergroenen van ons elektriciteitsverbruik (scope 2), zowel voor de productie van zalmvoer, de zalmkweekactiviteiten als bij de verwerkingsfabrieken van onze vis.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Ter vergroening van het elektriciteitsverbruik van onze verwerkingsfabrieken is ervoor gekozen om “Garanties van Oorsprong” te kopen. Deze certificaten garanderen dat voor de hoeveelheid stroom die wij van het elektriciteitsnet afnemen er evenveel duurzaam geproduceerde stroom op het net wordt geplaatst. Een soort Mass Balance systeem als het ware, dat erkend is en gecontroleerd wordt door Europese regulatoren.

 

Voor Mowi Belgium – in Brugge en Oostende – betekent dit concreet dat ons totale elektriciteitsverbruik voor 2021 al 100% groen was, en dit de hierop volgende jaren ook 100% groen zal zijn.

 

Uiteraard blijft het van belang dat we ons energieverbruik zoveel als mogelijk verder optimaliseren!