Julie Ciers

Een nieuwe mijlpaal in verantwoorde zalmkweek: 40e Marine Harvest kweekstation ASC-gecertificeerd

Onlangs ontving het 40e zalmkweekstation van Marine Harvest het ASC-certificaat: dit werd toegekend aan de Mannbruholmen site, gelegen op een klein eilandje voor de Noorse westkust, in de buurt van Trondelag.

Met het bereiken van deze mijlpaal heeft Marine Harvest nu 40% van het totale wereldwijde aantal ASC-gecertificeerde kweekstations van Atlantische zalm. Marine Harvest onderstreept hiermee opnieuw haar leidende rol in de verduurzaming van aquacultuur: het Marine Harvest aandeel van 40% van alle ASC-gecertificeerde zalmkweeksites ligt aanzienlijk voor op haar wereldwijde marktaandeel in de kweek van zalm, dat rond 25% bedraagt.

De ASC-certificering wordt toegekend door een onafhankelijke certificeringsorganisatie voor het naleven van veeleisende normen op het vlak van duurzaamheid, die zowel strenge eisen op het gebied van de bescherming van natuur en milieu, alsook op het vlak van sociale verantwoordelijkheid omvatten.

 

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. De ASC is een internationale, onafhankelijke, not-for-profit organisatie die in 2010 werd opgericht om de wereldwijde standaarden voor verantwoorde viskweek te beheren, die werden opgesteld door de WWF Aquaculture Dialogues. De ASC standaarden zijn de meest stricte standaarden voor verantwoorde aquacultuur. Het lastenboek werd vastgelegd op basis van uitvoerig overleg tussen vertegenwoordigers vanuit de industrie, de wetenschappelijke wereld en NGO’s, en omvat alle domeinen van een verantwoord beheer: impact op natuur en milieu, zorg voor verantwoord voer en diergezondheid, en sociale verantwoordelijkheid.

Marine Harvest heeft zich als marktleider in de kweek van zalm geëngageerd om in 2020 al haar zalmkwekerijen ASC-gecertificeerd te hebben. Naast de nu 40 reeds gecertificeerde Marine Harvest kweekstations zijn er momenteel nog eens 19 ‘under assessment’; dat wil zeggen dat het proces van certificering bij deze 19 kwekerijen in gang is gezet en binnen afzienbare tijd tot certificering zal leiden.

Deze evolutie kan gevolgd worden op de website van ASC: www.asc-aqua.org.

Duurzaamheid is één van de pijlers van de activiteiten van Marine Harvest Pieters. Het is een garantie én een noodzaak om onze activiteiten op lange termijn succesvol te kunnen ontwikkelen.