Kayleigh Segaert

Aandacht voor Global Salmon Initiative in The Huffington Post

The Huffington Post is een van de meest toonaangevende digitale nieuwsmedia in de Verenigde Staten. In 2012 won The Huffington Post, als eerste digitale mediaonderneming in de VS, een Pulitzer Prize: een erkenning die in hoog aanzien staat.

The Huffington Post heeft onlangs een uitgebreid artikel gepubliceerd over het Global Salmon Initiative (GSI), waarin een beeld geschetst wordt van de totstandkoming, activiteiten en ambities van het GSI.

Wat is het GSI?

Het Global Salmon Initiative (GSI) is in 2012 opgericht op initiatief van vooraanstaande producenten van gekweekte zalm, waaronder Marine Harvest. De GSI-leden produceren samen ruim 50% van alle gekweekte zalm en willen significante vooruitgang boeken om hun gemeenschappelijke doel volledig te realiseren. Dat doel is een duurzame bron van gezonde, eiwitrijke voeding te bieden aan de groeiende wereldbevolking, waarbij tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van de zalmkweekactiviteiten wordt geminimaliseerd en de bijdrage op het gebied van sociale verantwoordelijkheid voortdurend wordt verbeterd.

Alle GSI-leden hebben zich dan ook, net als Marine Harvest, gecommitteerd om in 2020 hun zalmkweekactiviteiten gecertificeerd te hebben volgens de ASC-standaard: de ‘gouden standaard’ wat betreft duurzaamheidseisen aan aquacultuur, die dermate hoge eisen stelt dat het Wereldnatuurfonds (WWF) haar support aan deze standaard geeft.

Avrim Lazar, hoofd van het secretariaat van GSI, geeft aan dat de grootste uitdaging is om zowel snelheid als schaalgrootte te realiseren bij duurzaamheidsinitiatieven. En, zo zegt hij, daarvoor moeten de betrokken bedrijven drie belangrijke dingen doen: ambitieuze doelstellingen opstellen die meetbaar zijn; radicaal transparant zijn over hun praktijken; en oplossingen op brede schaal met elkaar delen zodat hun collectieve vooruitgang in een versnelling komt. En dat is precies wat GSI probeert te doen.

GSI maakt de duurzaamheidsaspecten van zalmkweek transparant

GSI wil ook eerlijk en transparant communiceren over de duurzaamheid van zalmkweek, en doet o.a. door middel van hun online sustainability report. Hierin vindt u:

Een bezoek aan de GSI-site en het online sustainability report is een aanrader voor ieder die interesse heeft in de duurzaamheid van gekweekte zalm.

Het artikel in The Huffington Post

Het artikel in The Huffington Post geeft een heel eerlijke en positieve inkijk in het GSI en beschrijft hoe dit tot stand gekomen is, wat GSI doet en wat het daarmee wil bereiken. Het stuk bevat een aantal uitspraken van diverse betrokkenen, zoals deze van Jason Clay van het WWF: “De grootste impact van het GSI zal die op de rest van de voedingsindustrie zijn. Dit is een voorbeeld hoe een paar CEO’s en hun bedrijven een hele sector kunnen veranderen, binnen zeer korte tijd.”

Ook een belangwekkende quote is deze, van Grant Rosewarne, CEO van een zalmkweekbedrijf in Nieuw-Zeeland: “Om dezelfde opbrengst te krijgen als een zalmkwekerij van 1,5 hectare, zou je bijna 90.000 hectare land voor runderen nodig hebben.”