Julie Ciers

20 jaar MSC

Aantoonbare verduurzaming door MSC-gecertificeerde visserijen

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Marine Stewardship Council werd opgericht door het WWF samen met Unilever, om het wereldwijde probleem van niet-duurzame visserijpraktijken aan te pakken. Het certificerings- en etiketteringsprogramma van MSC zou werkelijke en duurzame verandering moeten bevorderen en bewerkstelligen om de gezondheid, de productiviteit en het herstellend vermogen van zeeën en oceanen te verzekeren.

Inmiddels is 12% van de wereldwijde visvangst MSC-gecertificeerd, heeft de wereldmarkt voor duurzame vis een waarde van meer dan 5 miljard US dollar en wordt MSC erkend als de meest rigoureuze en geloofwaardige indicator van duurzaamheid en traceerbaarheid in de vissector.

Jubileumrapport over de impact van MSC

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van MSC werd het ‘Global Impacts Report 2017’ uitgebracht, waarin een overzicht wordt gegeven van het MSC programma en de vooruitgang en verbeteringen die de afgelopen 20 jaar door MSC-gecertificeerde visserijen overal ter wereld gerealiseerd zijn.

Enkele feiten uit het ‘Global Impacts Report 2017’:

  • Over de afgelopen 15 jaar hebben 18 MSC-gecertificeerde visserijen hun manier van visvangst gewijzigd om kwetsbare gebieden te ontzien; 35 MSC-visserijen hebben nieuw onderzoek gedaan om hiaten in kennis van de ecologie te vullen. Zo heeft certificering bijgedragen aan de wereldwijde bescherming van belangrijke habitats.
  • MSC-gecertificeerde visserijen helpen de gezondheid van mariene ecosystemen te waarborgen door te investeren in verbeteringen om hun praktijken te verduurzamen. Sinds de eerste MSC-certificering in 2000 werd aan 94% van de – inmiddels 296 -  MSC-gecertificeerde visserijen de eis gesteld om ten minste één verbetering door te voeren. Dit heeft geleid tot meer dan 1.200 concrete voorbeelden van verbetering.
  • Analyse van data over visbestanden uit negen regio’s ter wereld laat zien dat MSC-gecertificeerde visserijen vissen op gezonde visbestanden. In vrijwel alle regio’s zijn de bestanden waarop MSC-gecertificeerde visserijen vissen, toegenomen in de jaren na certificering.
  • Sluitende traceerbaarheid van MSC-gecertificeerde vis door de hele supply chain is van vitaal belang voor het realiseren van MSC’s visie van gezonde oceanen, en om aan klanten en consumenten te garanderen dat vis met het MSC logo ook echt afkomstig is van een duurzame bron. De MSC Chain of Custody standaard zorgt hiervoor, en MSC werkt continu aan de verdere ontwikkeling van de systemen voor dataverzameling en -management, productetikettering en tracking, en wetenschappelijke verificatie, o.a. door DNA-onderzoek. Recente technologische ontwikkelingen zijn o.a. ‘remote surveillance tools’, elektronische audit checklists en digitale traceerbaarheidsapparatuur die instant ‘trace backs’ van documenten faciliteren.

MSC en de UN Sustainable Development Goals (SDG’s)

In 2015 namen de Verenigde Naties een set van 17 doelstellingen aan met als doel een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen, en voorspoed voor eenieder te verzekeren. Dit alles als onderdeel van een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling. MSC heeft een belangrijke rol om bedrijven en overheden te helpen deze SDG’s te bereiken. Concreet draagt MSC bij aan de volgende SDG’s:

SDG 14: ‘Leven in het water’

Door ‘best practice’ in de visserijsector te bevorderen draagt MSC bij aan een aantal doelstellingen van SDG 14, zoals: overbevissing stoppen, management van ecosystemen implementeren, en het uitroeien van IUU (illegale, niet-gerapporteerde en ongereguleerde) visserij.

SDG 2: ‘Geen honger’ en SDG 8: ‘Eerlijk werk en economische groei’

MSC-gecertificeerde visserijen dragen bij aan deze doelstellingen met betrekking tot voedselvoorziening en economische productiviteit. Behoud of herstel van visbestanden tot een duurzaam niveau is essentieel voor het voor de lange termijn verzekeren van beschikbaarheid van voedsel. Veel visserijen hebben ook economische voordelen behaald door hun MSC-certificering, zoals toegang tot aantrekkelijke markten, behoud van werkgelegenheid en betere prijzen voor hun producten.

Veel visserijen hebben ook economische voordelen behaald door hun MSC-certificering, zoals toegang tot aantrekkelijke markten, behoud van werkgelegenheid en betere prijzen voor hun producten.
 

Conclusie

Overheersende conclusie na lezing van dit Global Impact Report 2017 is, dat er sprake is van transformatie en positieve verandering. Zo’n 20 jaar geleden was MSC niet meer dan een briljant idee.

De afgelopen 20 jaar hebben aangetoond dat certificering een effectief middel kan zijn om de duurzaamheid van seafood te bevorderen. In samenwerking met haar vele partners wil MSC er ook in de toekomst voor zorgen dat meer mensen en gemeenschappen kunnen profiteren van de voordelen van duurzame visserij.