Mowi bepaalt de koers

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties of Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een wereldwijd actieplan om armoede te bestrijden en onze aarde duurzamer te maken. De SDG’s worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.  

Het zit niet in onze aard om te wachten. We staan bij Mowi liever op de bres en varen graag onze eigen koers. Zeker als het gaat om de bescherming van het milieu. En niet alleen omdat de tijd dringt. We zijn het gewoon verschuldigd aan de oceaan.   

Daarom willen we het goede voorbeeld geven. Een voortrekkersrol spelen voor andere bedrijven. En dat doen we al een hele tijd. Het bewijs? Mowi Groep werd al voor het 4de jaar op rij door de Coller FAIRR index erkend als meest duurzame proteïneproducent ter wereld. En da's niet de enige onderscheiding die in onze kast staat.  

Mowi Belgium ontvangt het SGD Pionier-duurzaamheidscertificaat van de Verenigde Naties  

Dat onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid niet zonder gevolg blijven en gewaardeerd worden bewijst ook dit certificaat, uitgereikt door UNITAR. En daar zijn we heel fier op. Natuurlijk is dit geen reden om op onze lauweren te rusten. Het werk is nog niet gedaan. We blijven doorgaan op ons elan. Deze erkenning geeft ons vooral veel energie om verder te gaan op de weg die we ingeslagen zijn. We hebben nu als duurzaamheidspionier zelfs een voorbeeldfunctie te vervullen om andere bedrijven die ook op alle vlakken duurzamer willen worden, te inspireren. 

"Het VCDO is voor Mowi Belgium een waardevol kompas dat ons duurzaamheidsbeleid de laatste vier jaar een echte boost gaf. Het SDG Pionier-certificaat is voor ons en onze stakeholders een duidelijk bewijs van onze inspanningen en verstevigt onze constructieve dialoog met hen. We voelen dat we zo nòg meer impact kunnen hebben op het verduurzamen van onze planeet. En die planeet is Mowi dierbaar."

Annelies Desender, HSE-coördinator Mowi Belgium  

1. Iedereen zo gezond als een vis 

Het spreekt voor zich dat we als visproducent er alles aan doen om zo gezond mogelijke vis te serveren. Dat is kristalhelder. Zo helder als de Noorse, Schotse en Ierse wateren waar onze zalm gekweekt wordt. Mowi Belgium wil immers bijdragen - door middel van verantwoorde viskweek en duurzame visvangst - tot de algemene gezondheid van iedereen. En niet alleen de gezondheid van onze klanten, maar ook die van onze eigen medewerkers. Op verschillende vlakken. Zo bieden we op de werkvloer bijvoorbeeld gratis fruit of verse soep aan, en zoveel mogelijk Fair Trade producten. 

2. Zuinig met energie = zuinig op het klimaat 

Met de klimaatopwarming die zich steeds duidelijker manifesteert, staan we voor één van de grootste uitdagingen die de mens ooit heeft gekend. Wachten is al lang geen optie meer, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Zowel bedrijven, burgers als overheden. Want alleen sámen kunnen we de wereldwijde klimaatdoelstellingen realiseren.

Ook Mowi Global engageert zich om de milieunormen te halen en schaart zich volledig achter het klimaatplan. We hebben hiervoor een actieplan uitgewerkt dat we al sinds 2019 implementeren, met als doelstelling: onze totale broeikasgasemissies met 35% verminderen tegen 2030 en met maar liefst 72% tegen 2050 (ten opzichte van 2016 en 2018). Ons actieplan wordt voortdurend aangepast en geoptimaliseerd om deze doelstellingen te behalen. Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor het beschermen van onze planeet en het beperken van onze ecologische voetafdruk. Daarom moeten we reflecteren over onze verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met onze energiebronnen en het milieu. En ja, ook kunst kan ons kan inspireren om actie te ondernemen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

3. Duurzame steden & gemeenten

Menselijke aanwezigheid in de natuur creëert vaak een spanningsveld, omdat de maatschappelijke impact van de mens niet altijd in evenwicht is met haar omgeving. We moeten hier duurzamer mee omgaan en kritisch durven kijken naar ons aandeel. Daarom zorgen we er bij Mowi voor dat we in elk stadium van het productieproces de impact op het milieu tot een minimum beperken. We monitoren voortdurend het effect van de productie op het zeeleven. Alleen op die manier kunnen we te allen tijde bijsturen en de juiste conclusies trekken om onze inspanningen steeds weer opnieuw te optimaliseren. 

4. Verantwoorde consumptie en productie 

In symbiose met de natuur 

Als visproducent zijn we afhankelijk van de oceaan. We zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Het zou dus al te gek zijn als we die hechte relatie op het spel zouden zetten. Daarom produceert Mowi vis met het grootste respect voor het zeeleven. Want hoe zorgvuldiger we omspringen met de rijkdom die de oceaan ons schenkt, hoe gezonder onze vis, en hoe beter voor al het leven op de planeet. En daar is het ons uiteindelijk allemaal om te doen.

5. Leven in het water 

Water is onze levensader  

We hebben een bevoorrechte relatie met de oceaan. En die mogen we absoluut niet beschamen. Het spreekt voor zich dat het zeewater een onlosmakelijk deel is van ons productieproces. Wij hebben het nodig en het zeewater heeft ons nodig. Daarom zorgen we ervoor dat we in elk stadium van ons productieproces onze impact op het milieu tot een minimum beperken. We monitoren voortdurend het effect van onze productie op het zeeleven. Alleen op die manier kunnen we te allen tijde bijsturen en de juiste conclusies trekken om onze inspanningen steeds weer opnieuw te optimaliseren.