Marine Stewardship Council (MSC)

Organisatie

MSC (Marine Stewardship Council) is een wereldwijde organisatie die samenwerkt met vissers en de visverwerkende industrie en –handel, wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties en de consument om de vismarkt te veranderen en duurzame visserijpraktijken te bevorderen.

Waarom is de MSC-standaard voor duurzaam vissen nodig?

Duurzaam vissen is nodig om onze oceanen te beschermen voor komende generaties. In de oceanen leven duizenden wonderbaarlijke diersoorten. Bovendien zijn de oceanen van levensbelang voor mensen en hun gemeenschappen.
Overal ter wereld zijn er vissers die met goede beheermaatregelen de werkgelegenheid veilig stellen, vispopulaties voor de toekomst behouden en het zeemilieu helpen beschermen. De wetenschappelijk onderbouwde MSC-standaard voor duurzame visserij biedt visserijen de mogelijkheid hun duurzaamheid bevestigd te krijgen door een geloofwaardig, onafhankelijk, door derden beoordeeld proces. Dit betekent dat duurzame visserijen op de markt herkenbaar zijn en daarvoor beloond kunnen worden.

MSC keurmerk

Het MSC-keurmerk dat duurzame wildvangst-visserijen erkent en beloont, garandeert dat vis, schaal- en schelpdieren afkomstig zijn van duurzame visserij. Het MSC-keurmerk moedigt consumenten aan om de meest duurzame keuze voor vis en visproducten te maken.

Drie kernprincipes

Om het MSC certificaat te verkrijgen moet een  visserij aan de volgende drie principes voldoen:

 • Principe 1: Duurzame visbestanden
  Alle gecertificeerde visserijen moeten zodanig te werk gaan dat het vissen oneindig door kan gaan zonder dat de visbestanden uitgeput raken.
   
 • Principe 2: Milieubelasting minimaliseren
  Visserijactiviteiten moeten zo uitgevoerd worden dat het ecosysteem (structuur, productiviteit, functie en diversiteit) behouden blijft.
   
 • Principe 3: Effectief beheer
  De visserij moet alle relevante lokale, nationale en internationale wetten en overeenkomsten naleven  en beschikken over een beheersysteem waarmee kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en waarmee de duurzaamheid behouden kan blijven.