GLOBALG.A.P.

Organisatie

GLOBALG.A.P. staat voor Global Good Agricultural Practice en is de wereldwijd toegepaste productiestandaard voor primaire productie. Er bestaan GLOBALG.A.P.-standaarden voor verschillende landbouw (groenten en fruit, akkerbouw,…), veeteelt (runderen, varkens, schapen) en visteelt.

De standaarden zijn opgesteld op initiatief van de internationale retail en bepaalt aan welke eisen en procedures telers, boeren, tuinders en kwekers moeten voldoen om aan te tonen dat zij volgens goede prakijken tewerk gaan. De norm geldt voor het hele productieproces, vanaf de ingrediënten over alle productieactiviteiten tot op het moment dat het product wordt verkocht.

Waarom werd GLOBALG.A.P. opgericht?

Consumenten vragen zich meer en meer af hoe voedingsmiddelen worden geproduceerd en willen vooral gerust gesteld worden op vlak van voedselveiligheid. GLOBALG.A.P. is een basisnorm voor producenten vanuit alle hoeken van de wereld, met als doel het vertrouwen van de consument met betrekking tot voedselveiligheid te behouden.

Certificaat

GLOBALG.A.P. is een internationaal erkend certificaat dat staat voor een voedselveilige en maatschappelijk verantwoorde productiewijze. GLOBALG.A.P. is een business-to-business certificaat en is daarom niet direct zichtbaar voor de klant of consument.

Principes

GLOBALG.A.P. stelt wereldwijd eisen aan telers, boeren, tuinders en kwekers aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van de producten die ze verbouwen. Verder focust de standaard ook op:

  • Minimaliseren van milieuverontreiniging
  • Goed omgaan met gezondheid, welzijn en veiligheid zowel van de dieren als van het personeel
  • Behoud en verbetering van flora en fauna in de omgeving.