5. Leven in het water

Water is onze levensader  

We hebben het hierboven al een paar keer vermeld. We hebben een bevoorrechte relatie met de oceaan. En die mogen we absoluut niet beschamen. Het spreekt voor zich dat het zeewater een onlosmakelijk deel is van ons productieproces. Wij hebben het nodig en het zeewater heeft ons nodig.  

Een lage watervoetafdruk 

Daarom zorgen we ervoor dat we in elk stadium van ons productieproces onze impact op het milieu tot een minimum beperken. We monitoren voortdurend het effect van onze productie op het zeeleven. Alleen op die manier kunnen we te allen tijde bijsturen en de juiste conclusies trekken om onze inspanningen steeds weer opnieuw te optimaliseren.  

Kostbaar water

In de eerste plaats proberen we zo spaarzaam mogelijk om te springen met water. Tijdens het hele productieproces gaan we voor een zo laag mogelijk waterverbruik. Niet alleen in onze productie-eenheden maar ook in onze kantoren en al onze andere bedrijfsgebouwen zijn waterbesparende maatregelen geïnstalleerd. Tegelijkertijd sporen we al onze werknemers aan via interne sensibiliseringscampagnes om zuinig te zijn met water. 

Bovendien maken we daar waar het kan optimaal gebruik van regenwater dat in aparte ondergrondse tanks wordt opgevangen. Op specifieke installaties en afdelingen wordt meetapparatuur geïnstalleerd dat het waterverbruik opvolgt via een geïntegreerd monitoringsysteem.  

U merkt het: Mowi gaat altijd op zoek naar de 'best practices'. Daarbij maken we het ons niet gemakkelijk, want we hanteren hierbij de strengste, toepasbare milieunormen die er zijn.