4. Verantwoorde consumptie en productie

In symbiose met de natuur 

Als visproducent zijn we afhankelijk van de oceaan. We zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Het zou dus al te gek zijn als we die hechte relatie op het spel zouden zetten. Daarom produceert Mowi vis met het grootste respect voor het zeeleven. Want hoe zorgvuldiger we omspringen met de rijkdom die de oceaan ons schenkt, hoe gezonder onze vis, en hoe beter voor al het leven op de planeet. En daar is het ons uiteindelijk allemaal om te doen.  

In de soep 

Natuurlijk heb je al gehoord van de plastic soep. De aanwezigheid van plastics vormt een echte bedreiging voor het delicate ecosysteem van onze zeeën en oceanen.  

Ook al worden er op dit moment verschillende acties ondernomen om die enorme berg afval op te ruimen, en toch mag opruimen en recycleren niet de enige norm zijn. Daarom wil Mowi in de eerste plaats inzetten op het vermijden van afval. Want afval dat niet gemaakt wordt, moet niet gerecycleerd of verwerkt worden en - belangrijker nog - kan niet in de oceanen terecht komen.  

Restafval 

Maar hoe je het draait of keert - en daar moeten we eerlijk in zijn - er blijft altijd een deel afval waar we niet omheen kunnen. Hoe efficiënt we onze verpakkingen ook ontwerpen of hoe goed we ons productieproces ook organiseren, er zal altijd een bepaalde hoeveelheid afval geproduceerd worden. Voor dit laatste heeft Mowi Belgium een eigen afvalreductieprogramma uitgerold. Zowel voor verpakkingen als voor grondstoffen. Ze worden nauwgezet ingezameld, hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd. 

Terugval in afval 

Mowi zou Mowi niet zijn als we ook hier ons geen ambitieus doel hadden gesteld. Tegen 2025 willen we de hoeveelheid afval dat naar de stortplaats gaat echt tot nul herleiden. Op àl onze productiesites. Een heuse uitdaging! Maar wel één die we willen waarmaken. We zetten dus op korte termijn in op een circulaire economie waarbij we alles hergebruiken of recycleren.  

Een toekomstplan vol plannen 

Maar we hebben nòg een paar doelstellingen op onze duurzaamheidsbucketlist, zoals: 

  • onze plastics zullen tegen 2025 allemaal of herbruikbaar, of recycleerbaar, of biologisch afbreekbaar zijn. Ten minste 25% hiervan zal plastic zijn dat herbruikt is. Ook alle materiaal dat nodig is op onze visfarms - denk maar aan visnetten, touwen, voederbuizen, enz… - zal dan hergebruikt of gerecycleerd worden. 
  • Het slim herdenken en het optimaliseren van onze verpakkingen is een ander voorbeeld. Zo schakelden we over van polystyreen naar karton voor een aantal van onze verpakkingen. Tegelijkertijd zullen we ons waterverbruik beperken. Hiervoor hebben we een integraal water monitoringsysteem in gebruik genomen.