Anonymous

Onze missie en basisprincipes

De missie en vier nauw met elkaar verbonden basisprincipes helpen Marine Harvest Pieters bij het nemen van alle beslissingen. Deze vier P-basisprincipes hebben betrekking op Planet, Product, People en Profit: gezonde en smakelijke visproducten produceren en commercialiseren, op een manier die veranwoord is voor het milieu, financieel gezond is en waarbij we zorgen voor veilige en zinvolle werkgelegenheid.

Deze basisprincipes hebben we ook vertaald in onze strategie op vlak van duurzaamheid.

 

Missie Marine Harvest Pieters
Planet

Planet

 • Met respect voor het milieu
 • Aandacht voor dierenwelzijn
 • Ongewenste bijvangst beperken
 • Wetenschappelijke samenwerking met onderzoekers en universiteiten
Product

Product

 • Breed aanbod van gecertifieerde producten
 • Duurzame vangst- en kweekmethoden, beheer van visbestanden en voeding van kweekvissen

 

People

People

 • Veilige en gezonde werkomgeving
 • Eerlijk loon
 • Naleving van alle relevante EU- en wereldwijde wetgevingen
 • Investeren in lokale gemeenschappen
Profit

Profit

 • Voor de zorg voor Planet, Product en People is de financiële gezondheid van het bedrijf van groot belang